जागतिक घडामोडी

Inresting facts about Nasa’s Parker solar probe|नासाचे पारकर सोलर प्रोब- विशेष माहिती.

पारकर सोलर प्रोब नासाचे ऐतिहासिक महत्वाचे मिशन असून त्याची घोषणा 2009 मध्ये करण्यात आली होती. पारकर सोलार प्रोबची लॉन्चिंग 12...