सोने व चांदी- भाव

सोने

दिनांक-25/12/2021(गुड रिटर्न्स वेबसाईटनुसार)

मुंबई-

(22 कॅरेट) – 47300/- प्रती 10 ग्रॅम

(24 कॅरेट) – 48300/- प्रती 10 ग्रॅम

चांदी

दिनांक- 25/12/2021(गुड रिटर्न्स वेबसाईटनुसार)

मुंबई-

623 /-प्रती 10 ग्रॅम